جمله حکیمانه و ماندگار آلبرت اینشتین

✨ تخیل از دانش مهم‌ترست. دانش محدودست اما تخیل می‌تواند گردِ جهان پرواز کند .

👤 آلبرت_اینشتین

منبع: سایت خرد ایران

جمله حکیمانه و ماندگار چارلز بوکوفسکی

‏✨ مشکل جهان اینست که آدم‌های باهوش پر از شک هستند ، درحالی که آدم‌های احمق پر از اعتماد به نفس .

👤 چارلز_بوکوفسکی

منبع: سایت خرد ایران

جمله حکیمانه و ماندگار لودویگ ویتگنشتاین

✨ برای اصیل بودن کافیست که دروغ نگویی . آغاز اصالت خوب همینست که نخواهی چیزی باشی که نیستی .

👤 لودویگ_ویتگنشتاین

منبع: سایت خرد ایران

جمله حکیمانه و ماندگار هلن کلر

✨ قشنگ ترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن هستند؛ بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید.

👤 هلن_کلر

منبع: سایت خرد ایران

جمله حکیمانه و ماندگار آرتور شوپنهاور

✨ در هر صد نفر یک نفر ارزش آن را دارد که با او بحث کنی!
بگذار دیگران هر چه دوست دارند بگویند،زیرا هر کسی آزاد است که احمق باشد.

👤 آرتور_شوپنهاور

منبع: سایت خرد ایران

جمله حکیمانه و ماندگار افلاطون

✨ به دیدن کسی که با تو سر سنگین است مرو . با کسی که سخنت را تکذیب کند گفتگو مکن . برای کسی که گوش ندهد حرف نزن .

👤 افلاطون

منبع: سایت خرد ایران

جمله حکیمانه و ماندگار آلبرت اینشتین

✨ هر کسی یک نابغه است . اما اگر ماهی‌ایی را از روی تواناییش در بالا رفتن از درخت قضاوت کنید ، آن ماهی همه‌ی عمرش را با این باور زندگی خواهد کرد که یک احمقست .

👤 آلبرت_اینشتین

منبع: سایت خرد ایران