جمله حکیمانه و ماندگار لودویگ ویتگنشتاین

✨ برای اصیل بودن کافیست که دروغ نگویی . آغاز اصالت خوب همینست که نخواهی چیزی باشی که نیستی .

👤 لودویگ_ویتگنشتاین

منبع: سایت خرد ایران

جمله حکیمانه و ماندگار هلن کلر

✨ قشنگ ترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن هستند؛ بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید.

👤 هلن_کلر

منبع: سایت خرد ایران

جمله حکیمانه و ماندگار آرتور شوپنهاور

✨ در هر صد نفر یک نفر ارزش آن را دارد که با او بحث کنی!
بگذار دیگران هر چه دوست دارند بگویند،زیرا هر کسی آزاد است که احمق باشد.

👤 آرتور_شوپنهاور

منبع: سایت خرد ایران

جمله حکیمانه و ماندگار افلاطون

✨ به دیدن کسی که با تو سر سنگین است مرو . با کسی که سخنت را تکذیب کند گفتگو مکن . برای کسی که گوش ندهد حرف نزن .

👤 افلاطون

منبع: سایت خرد ایران

جمله حکیمانه و ماندگار آلبرت اینشتین

✨ هر کسی یک نابغه است . اما اگر ماهی‌ایی را از روی تواناییش در بالا رفتن از درخت قضاوت کنید ، آن ماهی همه‌ی عمرش را با این باور زندگی خواهد کرد که یک احمقست .

👤 آلبرت_اینشتین

منبع: سایت خرد ایران

جمله حکیمانه و ماندگار چارلی چاپلین

✨آدم های کوچک و حقیر
با عقده های بزرگ ترسناکترند!
چون از صدمه زدن به دیگران
هراسی ندارند!!

👤 چارلی_چاپلین

منبع: سایت خرد ایران

جمله حکیمانه و ماندگار لئوتولستوی

✨ آدمی تا زمانی که سختی هایش را می فهمد

، زنده است

ولی وقتی سختی های دیگران

را درک می کند ، آن وقت یک انسان است

👤 لئوتولستوی

منبع: سایت خرد ایران

جمله حکیمانه و ماندگار شرلوک هلمز

✨ گل سرخ چه چیز زیبایی ست . محصور کننده است . به نظر من بزرگترین نمایش حُسن تقدیر الهی در گلها متجلی شده و فقط خوبیه که در زندگی ارزش داره . به این جهت من معتقدم که باید فقط به گلها دل بست.

 

👤 شرلوک هلمز

منبع: سایت خرد ایران

جمله حکیمانه و ماندگار آلبرت انیشتین

✨ ما با همون شیوه تفکر مشابهی که مشکل رو واسمون بوجود آورده نمیتونیم همون مشکل رو حل کنیم!

👤 آلبرت انیشتین

منبع: سایت خرد ایران