جمله حکیمانه و ماندگار آلبرت انیشتین

✨ ما با همون شیوه تفکر مشابهی که مشکل رو واسمون بوجود آورده نمیتونیم همون مشکل رو حل کنیم!

? آلبرت انیشتین

منبع: سایت خرد ایران