جمله حکیمانه و ماندگار شرلوک

✨ «هیچ چیز فریبنده تر از حقیقتی آشکار نیست.»

22 مِی ، سالروز تولد سرآرتور کانن دویل، نویسنده اسکاتلندی و خالق شرلوک هلمز

👤 شرلوک

منبع: سایت خرد ایران

جمله حکیمانه و ماندگار جويس کارول

✨ ما به آنچه حقيقتست باور نداريم ، بلكه به چيزى باور داريم كه دوست داريم حقيقت داشته باشد .

👤 جويس_کارول

منبع: سایت خرد ایران