جمله حکیمانه و ماندگار آلبرت اینشتین

✨ تخیل از دانش مهم‌ترست. دانش محدودست اما تخیل می‌تواند گردِ جهان پرواز کند .

👤 آلبرت_اینشتین

منبع: سایت خرد ایران

جمله حکیمانه و ماندگار آلبرت اینشتین

✨ هر کسی یک نابغه است . اما اگر ماهی‌ایی را از روی تواناییش در بالا رفتن از درخت قضاوت کنید ، آن ماهی همه‌ی عمرش را با این باور زندگی خواهد کرد که یک احمقست .

👤 آلبرت_اینشتین

منبع: سایت خرد ایران