جمله حکیمانه و ماندگار جويس کارول

✨ ما به آنچه حقيقتست باور نداريم ، بلكه به چيزى باور داريم كه دوست داريم حقيقت داشته باشد .

👤 جويس_کارول

منبع: سایت خرد ایران

جمله حکیمانه و ماندگار ولتر

✨ به آسانی می‌توان فهمید که چه کسی بر شما حکومت می‌کند ؛ ببینید از چه کسی نمی‌توانید انتقاد کنید .

👤 #فرانسوا_ماری_آروئه ” ولتر “

منبع: سایت خرد ایران

جمله حکیمانه و ماندگار آلبرت اینشتین

✨ تخیل از دانش مهم‌ترست. دانش محدودست اما تخیل می‌تواند گردِ جهان پرواز کند .

👤 آلبرت_اینشتین

منبع: سایت خرد ایران

جمله حکیمانه و ماندگار چارلز بوکوفسکی

‏✨ مشکل جهان اینست که آدم‌های باهوش پر از شک هستند ، درحالی که آدم‌های احمق پر از اعتماد به نفس .

👤 چارلز_بوکوفسکی

منبع: سایت خرد ایران

جمله حکیمانه و ماندگار لودویگ ویتگنشتاین

✨ برای اصیل بودن کافیست که دروغ نگویی . آغاز اصالت خوب همینست که نخواهی چیزی باشی که نیستی .

👤 لودویگ_ویتگنشتاین

منبع: سایت خرد ایران